[1]
เกตุอินทร์ ว., ศรียะศักดิ์ อ., and หงษ์ทอง ก., “การรับรู้สุขภาพและพัฒนาการทารกในมุมมองของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 1, pp. 176–187, Apr. 2016.