[1]
-ว., “คำแนะนำผู้นิพนธ์”, NJPH (วารสาร พ.ส.), 1.