[1]
ธรรมกุล ด. and ศิริวัฒนกุล เ., “กอด : สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 3, pp. 1–12, Dec. 2016.