[1]
พุทธรักษา ล., ขำอยู่ อ., and ดาลลาส จ. ช., “มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 3, pp. 66–77, Dec. 2016.