[1]
ปุริมายะตา ป., วิบูลชัย น., วงษาไฮ ถ., and วรามิตร ว., “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อป้องกันแผลกดทับ ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักที่ขา; A Research and Development of a Set of Dialysis Bag-Mattress Innovation for Pressure Sore Prevention in Patients with Fracture”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 3, pp. 104–117, Dec. 2016.