[1]
ฉายยิ่งเชี่ยว ก., อนุสรณ์ธีรกุล ส., and อึ้งปัญสัตวงศ์ ส., “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในมารดาอายุมาก”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 3, pp. 196–207, Nov. 2016.