กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในการกักน้ำมันงา และน้ำมันตำรับขัดมอนในการบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล