[1]
ประทุมเทศ จ. 2021. การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิว (P. acnes) ของสารสกัดเมทานอลจากสมุนไพรในพิกัดตรีผลา. หมอยาไทยวิจัย. 7, 1 (มิ.ย. 2021), 1–14.