[1]
แก้วสูงเนิน ท. 2021. การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัด สมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดสกลนคร . หมอยาไทยวิจัย. 7, 1 (มิ.ย. 2021), 15–28.