[1]
อินทฤทธิ์ พ., สุวรรณรัตน์ ว., เขื่อนงูเหลื่อม อ. , กุดรังนอก จ., ชูแสง ส., พิทยภาณุ ก. และ บิลอาหวา ส. 2020. การศึกษาความต้องการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. หมอยาไทยวิจัย. 6, 2 (ธ.ค. 2020), 49–64.