[1]
นันตา ก. 2021. การศึกษาโอกาสในการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการรักษาอาการเลือดลมแปรปรวนในปัจฉิมวัยด้วยหัตถเวช. หมอยาไทยวิจัย. 7, 1 (มิ.ย. 2021), 53–66.