[1]
ชายหอมรส น. 2021. การศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยแบบทั่วไปกับการนวดไทยแบบราชสำนักในการลดอาการปวดบ่า ต้นคอและศีรษะของผู้มารับบริการ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครปฐม. หมอยาไทยวิจัย. 7, 1 (มิ.ย. 2021), 67–84.