[1]
มูณี ส. 2022. การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นเซรั่มสมุนไพรบํารุงมือ. หมอยาไทยวิจัย. 7, 2 (ก.พ. 2022), 31–44.