[1]
ทองมาก ก. 2022. การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งห้า. หมอยาไทยวิจัย. 7, 2 (ก.พ. 2022), 61–74.