[1]
ปัญญาภา ร. 2021. องค์ความรู้เรื่องวิธีการบำบัดโรคในพระไตรปิฎก. หมอยาไทยวิจัย. 5, 1 (ต.ค. 2021), 1–14.