[1]
เหล่าอุ่นอ่อน ว. 2021. การพัฒนาตำรับและประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกผสมผงว่านนางคำและผงถ่านไม้ไผ่. หมอยาไทยวิจัย. 5, 1 (ต.ค. 2021), 23–34.