[1]
กลางประพันธ์ ส. 2021. บทบรรณาธิการ. หมอยาไทยวิจัย. 5, 1 (ต.ค. 2021).