[1]
ชยธวัช ว. 2021. การสอบความรู้การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง. หมอยาไทยวิจัย. 5, 2 (ต.ค. 2021), 41–52.