[1]
อรุณเมือง​ ว., ฟักคำ ศ. และ วัชรดุลย์ ย. 2022. การประเมินผลการรักษาโรคตาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวาย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท. หมอยาไทยวิจัย. 8, 1 (มิ.ย. 2022), 15–32.