[1]
พงศ์ภาณุมาพร ศ., ฟักคำ ศ. , พรหมศร ธ. และ แสงวิเชียร ส. 2022. ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักและนวดแผนจีน (ทุยหนา) เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยส่งเสริมการเข้ารับบริการที่คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน. หมอยาไทยวิจัย. 8, 1 (มิ.ย. 2022), 33–46.