[1]
ศรีรักษา ศ., วิจิตร ส. , สะมาแล ซ. , ขุนเอียด ช. , สิมลา ว. และ บุญรอด ต. 2022. ประสิทธิผลของยาพอกเข่าตำรับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าต่อการบรรเทาอาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า. หมอยาไทยวิจัย. 8, 1 (มิ.ย. 2022), 47–62.