[1]
แจงกลาง ช. , ดวนใหญ่ ศ. , โสมี ว. , ทมตะขบ ส. และ แสงสาย ภ. 2022. การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิก ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดสมุนไพร. หมอยาไทยวิจัย. 8, 1 (มิ.ย. 2022), 93–106.