[1]
แซ่ลิ้ม พ. , มะแม ซ. , แวมะ น. , คาเร็ง ม. , เบ็ญจมาตร อ. และ ศรีรักษา ศ. 2022. การศึกษาความคงตัวและฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดจากตำรับสมุนไพรไทย ในการต้านเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคบนผิวหนัง. หมอยาไทยวิจัย. 8, 1 (มิ.ย. 2022), 117–128.