[1]
คำมา พ., แสงวิเชียร ส. , ฟักคำ ศ. , ชินะกาญจน์ ธ. และ อานมณี พ. 2022. ประสิทธิผลการสักยาเปรียบเทียบกับการประคบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม. หมอยาไทยวิจัย. 8, 1 (มิ.ย. 2022), 129–144.