[1]
ฮานาซาวา ก., ฟักคำ ศ. , แสงวิเชียร ส. , ชินะกาญจน์ ธ. และ อานมณี พ. 2022. การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในการกักน้ำมันงาและน้ำมันหญ้าขัดมอนในการบรรเทาอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่า. หมอยาไทยวิจัย. 8, 1 (มิ.ย. 2022), 63–78.