[1]
คงเกตุ ส. , ฟักคำ ศ. , แสงวิเชียร ส. , ชินะกาญจน์ ธ. และ อานมณี พ. 2022. ประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาเบญจกูลในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืด แน่นท้องของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ. หมอยาไทยวิจัย. 8, 1 (มิ.ย. 2022), 107–116.