[1]
แสนศิลา ป. และ จิตต์อำมาตย์ ป. 2022. การปริวรรตตำรายาสมุนไพรที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานอีสาน: กรณีศึกษาคัมภีร์ใบลาน ของหมอพื้นบ้านพิมพ์ แก้ววิเศษ ผูกที่ 2. วารสารหมอยาไทยวิจัย. 8, 2 (ธ.ค. 2022), 147–160.