[1]
กลางประพันธ์ ส. 2022. บทบรรณาธิการ. หมอยาไทยวิจัย. 8, 1 (มิ.ย. 2022).