(1)
แก้วสูงเนิน ท. การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัด สมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดสกลนคร. ว.หมอยาไทยวิจัย 2021, 7, 15-28.