(1)
นันตา ก. การศึกษาโอกาสในการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการรักษาอาการเลือดลมแปรปรวนในปัจฉิมวัยด้วยหัตถเวช. ว.หมอยาไทยวิจัย 2021, 7, 53-66.