(1)
ขันทอง ผ. บทบรรณาธิการ. ว.หมอยาไทยวิจัย 2021, 7.