(1)
ปัญญาภา ร. . องค์ความรู้เรื่องวิธีการบำบัดโรคในพระไตรปิฎก. วทจ. 2021, 5, 1-14.