(1)
เหล่าอุ่นอ่อน ว. . การพัฒนาตำรับและประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกผสมผงว่านนางคำและผงถ่านไม้ไผ่. วทจ. 2021, 5, 23-34.