(1)
พงศ์ภาณุมาพร ศ.; ฟักคำ ศ. .; พรหมศร ธ. .; แสงวิเชียร ส. . ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักและนวดแผนจีน (ทุยหนา) เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยส่งเสริมการเข้ารับบริการที่คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน. วทจ. 2022, 8, 33-46.