(1)
ศรีรักษา ศ.; วิจิตร ส. .; สะมาแล ซ. .; ขุนเอียด ช. .; สิมลา ว. .; บุญรอด ต. . ประสิทธิผลของยาพอกเข่าตำรับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าต่อการบรรเทาอาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า. วทจ. 2022, 8, 47-62.