(1)
แจงกลาง ช. .; ดวนใหญ่ ศ. .; โสมี ว. .; ทมตะขบ ส. .; แสงสาย ภ. . การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิก ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดสมุนไพร. วทจ. 2022, 8, 93-106.