(1)
คำมา พ.; แสงวิเชียร ส. . .; ฟักคำ ศ. .; ชินะกาญจน์ ธ. .; อานมณี พ. . ประสิทธิผลการสักยาเปรียบเทียบกับการประคบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม. วทจ. 2022, 8, 129-144.