(1)
คงเกตุ ส. .; ฟักคำ ศ. .; แสงวิเชียร ส. .; ชินะกาญจน์ ธ. .; อานมณี พ. . ประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาเบญจกูลในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืด แน่นท้องของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ. วทจ. 2022, 8, 107-116.