(1)
แสนศิลา ป. .; จิตต์อำมาตย์ ป. . การปริวรรตตำรายาสมุนไพรที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานอีสาน: กรณีศึกษาคัมภีร์ใบลาน ของหมอพื้นบ้านพิมพ์ แก้ววิเศษ ผูกที่ 2. วทจ. 2022, 8, 147-160.