ขันทอง ผ. บทบรรณาธิการ. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 6, n. 1, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/242803. Acesso em: 26 พ.ย. 2022.