ขันทอง ผ. บทบรรณาธิการ. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 6, n. 2, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/248086. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.