ศรีรักษา ศ.; วิจิตร ส. .; สะมาแล ซ. .; ขุนเอียด ช. .; สิมลา ว. .; บุญรอด ต. . ประสิทธิผลของยาพอกเข่าตำรับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าต่อการบรรเทาอาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 47–62, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254918. Acesso em: 27 ม.ค. 2023.