คำมา พ.; แสงวิเชียร ส. . .; ฟักคำ ศ. .; ชินะกาญจน์ ธ. .; อานมณี พ. . ประสิทธิผลการสักยาเปรียบเทียบกับการประคบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 129–144, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/256246. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.