คงเกตุ ส. .; ฟักคำ ศ. .; แสงวิเชียร ส. .; ชินะกาญจน์ ธ. .; อานมณี พ. . ประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาเบญจกูลในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืด แน่นท้องของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 107–116, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/257431. Acesso em: 28 ก.ย. 2022.