มูณี สุกัญญา. (2021) 2022. “การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นเซรั่มสมุนไพรบํารุงมือ”. หมอยาไทยวิจัย 7 (2):31-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/249560.