คงเกตุ สิริพร, ฟักคำ ศุภะลักษณ์, แสงวิเชียร สรรใจ, ชินะกาญจน์ ธารา, และ อานมณี พีรยา. 2022. “ประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาเบญจกูลในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืด แน่นท้องของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ”. หมอยาไทยวิจัย 8 (1):107-16. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/257431.