[1]
ประทุมเทศ จ., “การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิว (P. acnes) ของสารสกัดเมทานอลจากสมุนไพรในพิกัดตรีผลา”, ว.หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 1–14, มิ.ย. 2021.