[1]
แก้วสูงเนิน ท., “การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัด สมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดสกลนคร ”, ว.หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 15–28, มิ.ย. 2021.