[1]
นันตา ก., “การศึกษาโอกาสในการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการรักษาอาการเลือดลมแปรปรวนในปัจฉิมวัยด้วยหัตถเวช”, ว.หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 53–66, มิ.ย. 2021.