[1]
ชายหอมรส น., “การศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยแบบทั่วไปกับการนวดไทยแบบราชสำนักในการลดอาการปวดบ่า ต้นคอและศีรษะของผู้มารับบริการ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครปฐม”, ว.หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 67–84, มิ.ย. 2021.